درباره شرکت سهامی امیدان پیچ ( سهامی خاص )

اعتبار ما همکاری با مشتریانی است که طی سال های متمادی از خدمات این شرکت استفاده نموده اند و همچنین دانش و سوابق تجربی در صنعت پیچ و مهره موجب گردیده تا هدایت پروژه های مهم و حساس ملی به این شرکت سپرده شود

برخی از قطعات که قابل تولید و تامین می باشند خارج از محصولات عام بوده و نسبت به درخواست مشتری منطبق با نقشه یا نمونه از پیش ساخته شده ارائه می شوند. و قطعاتی از قبیل یو بولت ، رول بولت چشمی و... با توجه به درخواست مشتری تولید و تامین می شوند.